ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 03.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Дозволений вид робiт - внутрiшнi перевезення пасажирiв автобусами№ 51709.08.2016ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТIд/н
Опис:
Вид господарської дiяльност: i перевезення пасажирiв, небезпечних вантажiв та небезпечних вiдходiв автомобiльним, залiзничним, морським та рiчковим транспортом, мiжнародних перевезень пасажирiв та вантажiв автомобiльним транспортом.Дозволений вид робiт: внутрiшнi перевезення пасажирiв автобусами. Номер i дата прийняття рiшення: №517 вiд 09.08.2016р. Акцiонерне товариство прогнозiв щодо продовження виданої лiцензiї не має.Термiн дiї лiцензii необмежений.