ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 18.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 159. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 2. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 63. Фонд оплати працi за 2012 рiк - 3231,6 тис.грн. Фонд оплати працi зменшився порiвнено з попереднiм роком на 33,8 тис.грн. Зменшення вiдбулося за рахунок зменшення кiлькостi працюючих.. Кадрова програма емiтента, спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв та забезпечення її вiдповiдностi операцiйним потребам.