ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Директор Даценко Петро Iванович НС № 916682, виданий Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл. 21.12.2000 05.06.1997 492 176 9.57540856031 % 492 176 0 0 0
Голова наглядової ради Скирчук Володимир Юрiйович НС № 173535, виданий Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл. 10.11.1996 05.06.1997 178 150 3.46595330739 % 178 150 0 0 0
Головний бухгалтер Скирчук Наталiя Вiкторiвна НС № 173536, виданий Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл. 11.10.1996 05.06.1997 118 893 2.31309338521 % 118 893 0 0 0
Член наглядової ради Кохась Петро Iванович НС № 741775, виданий Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл. 05.01.2000 05.06.1997 40 000 0.77821011673 % 40 000 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Южека Валентина Iллiвна НС № 980910, виданий Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл. 02.04.2001 05.06.1997 10 000 0.19455252918 % 10 000 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Шафорост Микола Iванович НС № 194774, виданий Смiлянським МРВ УМВС України вЧеркачькiй обл. 27.12.1996 05.06.1997 10 000 0.19455252918 % 10 000 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Насонова Людмила Олександрiвна НС № 741192, виданий Смiляським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл. 27.12.1999 05.06.1997 20 000 0.38910505837 % 20 000 0 0 0
Член наглядової ради Черкас Тетяна Миколаївна НС № 917718, виданий Смiлянським РВУМУВС України в Черкаськiй обл. 03.01.2011 05.06.1997 28 375 0.55204280156 % 28 375 0 0 0
Усього   897 594 17.46291828794 % 897 594 0 0 0
Опис