ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про рух грошових коштів

$top_title"); $c++; } print_r(""); /*for($t=0;$t<2;$t++){ print_r(""); }*/ print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>  "); }else{ ?> X"); }elseif($ar[$i][3]==3&&($j==3||$j==5)){ print_r(""); }else{ */ $name="RK".$ar[$i][2]."_0$j"; $value=$ra[$db][$name]; print_r(""); // } } } print_r(""); } ?>
НадходженняВидаток
   X$value
Примітки:
Операцiйна дiяльнiсть - це основний вид дiяльностi Товариства з отримання доходу. Рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяiльностi виникає головним чином як результат основної дiяльностi пiдприємства, що приносить доходи. Це є результатом операцiй та iнших подiй, що входять у визначення чистого прибутку, або збитку. Потоком грошових коштiв, що виникає в результатi операцiйної дiяфльностi є:
- грошовi надходження вiд продажу готової продукцiї;
- грошовi надходження вiд iнших доходiв;
- грошовi витрати постачальникам за сировину, матерiали, послуги та виконанi роботи;
- грошовi виплати службовцям та робiтникам.
Залишок коштiв на 31.12.2011 року становив 36 тис.грн.