ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Особлива інформація на 25.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.04.2017Припинено повноваженняГолова Наглядової радиСкирчук Володимир ЮрiйовичНС, 173535, 11.10.1996, Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.3.465953
Зміст інформації:
25.04.2017р. у зв’язку з закiнченням трирiчного термiну дiї повноважень, рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2017 вiд 25.04.2017р. ), з 25.04.2017року, припинено повноваження: Голова Наглядової ради: Скирчук Володимир Юрiйович (паспорт НС 173535, виданий Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл. 11.10.1996р. ). Розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 3.465953%. Перебував на посадi 3 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиКохась Петро IвановичНС, 741775, 05.01.2000, Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.0.77821
Зміст інформації:
25.04.2017р. у зв’язку з закiнченням трирiчного термiну дiї повноважень, рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2017 вiд 25.04.2017р. ), з 25.04.2017року, припинено повноваження: Член Наглядової ради: Кохась Петро Iванович (паспорт НС 741775, виданий Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл. 05.01.2000 р. ). Розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 0.778210%. Перебував на посадi 3 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиЧеркас Тетяна МиколаївнаНС, 917718, 03.01.2001, Смiлянським РВУМУВС України в Черкаськiй обл.0.552042
Зміст інформації:
25.04.2017р. у зв’язку з закiнченням трирiчного термiну дiї повноважень, рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2017 вiд 25.04.2017р. ), з 25.04.2017року, припинено повноваження: Член Наглядової ради: Черкас Тетяна Миколаївна (паспорт НС 917718, виданий Смiлянським РВУМУВС України в Черкаськiй обл. 03.01.2001 р. ). Розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 0.552042%. Перебувала на посадi 3 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2017Припинено повноваженняДиректорДаценко Петро IвановичНС, 916682, 21.12.2000, Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.9.575408
Зміст інформації:
25.04.2017р. у зв’язку з закiнченням трирiчного термiну дiї повноважень, рiшенням Наглядової ради (протокол № 5 вiд 25.04.2017р. ), з 25.04.2017року, припинено повноваження: Директор: Даценко Петро Iванович (паспорт НС 916682, виданий Смiлянським РВУМУВС України в Черкаськiй обл. 21.12.2000 р. ). Розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 9.575408%. Перебував на посадi 3 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2017ОбраноГолова Наглядової радиСкирчук Володимир ЮрiйовичНС, 173535, 11.10.1996, Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.3.465953
Зміст інформації:
25.04.2017р. рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2017 вiд 25.04.2017р.) та рiшенням Наглядової ради (протокол № 5 вiд 25.04.2017р.), з 25.04.2017року, обрано: Голова Наглядової ради - акцiонер: Скирчук Володимир Юрiйович (паспорт НС 173535, виданий Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл. 11.10.1996р. ). Розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 3.465953%. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Заступник директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2017Обрано Член Наглядової ради Кохась Петро IвановичНС, 741775, 05.01.2000, Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.0.77821
Зміст інформації:
25.04.2017р. рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2017 вiд 25.04.2017р. ), з 25.04.2017року, обрано: Член Наглядової ради - акцiонер: Кохась Петро Iванович (паспорт НС 741775, виданий Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл. 05.01.2000 р. ). Розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 0.778210%. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: водiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2017ОбраноЧлен Наглядової радиЧеркас Тетяна МиколаївнаНС, 917718, 03.01.2001, Смiлянським РВУМУВС України в Черкаськiй обл.0.552042
Зміст інформації:
25.04.2017р. рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2017 вiд 25.04.2017р. ), з 25.04.2017року, обрано: Член Наглядової ради - акцiонер: Черкас Тетяна Миколаївна (паспорт НС 917718, виданий Смiлянським РВУМУВС України в Черкаськiй обл. 03.01.2001 р. ). Розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 0.552042% Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Завiдуюча касами. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2017ОбраноДиректорДаценко Петро Iванович НС, 916682, 21.12.2000, Смiлянським РВУМУВС України в Черкаськiй обл. 9.575408
Зміст інформації:
25.04.2017р. рiшенням Наглядової ради (протокол № 5 вiд 25.04.2017р.), з 25.04.2017року, обрано:Директор: Даценко Петро Iванович (паспорт НС 916682, виданий Смiлянським РВУМУВС України в Черкаськiй обл. 21.12.2000 р. ). Розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 9.575408%. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.