ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Особлива інформація на 24.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

N з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1д/н24.04.2017"фiзична особа" 19.25243119.252431
Зміст інформації:
24.04.2017 року ПрАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128» отримало вiд ПАТ "НДУ" (код за ЄДРПОУ 30370711) перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах Акцiонерного Товариства (вих. № 133259зв вiд 20.04.2017 року), сформованого станом на 19.04.2017року (далi-Перелiк). За даними Перелiку розмiр пакету акцiй "фiзичної особи" залишився без змiн i становить: загальну кiлькiсть акцiй 989575 шт. (19.252431 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу Товариства), загальну кiлькiсть голосуючих акцiй 0 шт. (0 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства).
2д/н24.04.2017"фiзична особа" 9.5754089.575408
Зміст інформації:
24.04.2017 року ПрАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128» отримало вiд ПАТ "НДУ" (код за ЄДРПОУ 30370711) перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах Акцiонерного Товариства (вих. № 133259зв вiд 20.04.2017 року), сформованого станом на 19.04.2017року (далi-Перелiк). За даними Перелiку розмiр пакету акцiй "фiзичної особи" залишився без змiн i становить: загальну кiлькiсть акцiй 492176 шт. (9.575408 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу Товариства), загальну кiлькiсть голосуючих акцiй 492176 шт. (30.180571 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства).
3д/н24.04.2017"фiзична особа" 6.4338716.433871
Зміст інформації:
24.04.2017 року ПрАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128» отримало вiд ПАТ "НДУ" (код за ЄДРПОУ 30370711) перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах Акцiонерного Товариства (вих. № 133259зв вiд 20.04.2017 року), сформованого станом на 19.04.2017року (далi-Перелiк). За даними Перелiку розмiр пакету акцiй "фiзичної особи" залишився без змiн i становить: загальну кiлькiсть акцiй 330701 шт. (6.433871 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу Товариства), загальну кiлькiсть голосуючих акцiй 330701 шт. (20.278813 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства).
4д/н24.04.2017"фiзична особа" 5.1021985.102198
Зміст інформації:
24.04.2017 року ПрАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128» отримало вiд ПАТ "НДУ" (код за ЄДРПОУ 30370711) перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах Акцiонерного Товариства (вих. № 133259зв вiд 20.04.2017 року), сформованого станом на 19.04.2017року (далi-Перелiк). За даними Перелiку розмiр пакету акцiй "фiзичної особи" залишився без змiн i становить: загальну кiлькiсть акцiй 262253 шт. (5.102198 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу Товариства), загальну кiлькiсть голосуючих акцiй 262253 шт. (16.081534 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства).
5д/н24.04.2017"фiзична особа" 3.4659533.465953
Зміст інформації:
24.04.2017 року ПрАТ «СМIЛЯНСЬКЕ АТП 17128» отримало вiд ПАТ "НДУ" (код за ЄДРПОУ 30370711) перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах Акцiонерного Товариства (вих. № 133259зв вiд 20.04.2017 року), сформованого станом на 19.04.2017року (далi-Перелiк). За даними Перелiку розмiр пакету акцiй "фiзичної особи" залишився без змiн i становить: загальну кiлькiсть акцiй 178150 шт. (3.465953 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу Товариства), загальну кiлькiсть голосуючих акцiй 178150 шт. (10.924281 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства).