ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 21.04.2016

Особлива інформація на 20.04.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

20.04.2016Припинено повноваженняГолова ревiзiйної комiсiї Шафорост Микола IвановичНС, 194774, 27.12.1996, Смiлянським МРВ УМВС України вЧеркаськiй областi0.1967
Зміст інформації:
В зв’язку з прийнятими черговими загальними зборами акцiонерiв рiшеннями (протокол № 1/2016 вiд 20.04.2016р.) (якi набирають чинностi з 01.05.2016р.) щодо змiни типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО на ПРИВАТНЕ та затвердження нової редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128», яка не передбачає в Товариствi органу контролю - Ревiзiйної комiсiї чи Ревiзора, з 01.05.2016р., припинити повноваження: Голова ревiзiйної комiсiї: Шафорост Микола Iванович (паспорт НС 194774 виданий Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi 27.12.1996р.) володiє часткою в статутному капiталi 0.1967%. Перебував на посадi 5р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2016Припинено повноваженняЧлен ревiзiйної комiсiї Южека Валентина IллiвнаНС, 980910, 20.04.2001, Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi0.1945
Зміст інформації:
В зв’язку з прийнятими черговими загальними зборами акцiонерiв рiшеннями (протокол № 1/2016 вiд 20.04.2016р.) (якi набирають чинностi з 01.05.2016р.) щодо змiни типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО на ПРИВАТНЕ та затвердження нової редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128», яка не передбачає в Товариствi органу контролю - Ревiзiйної комiсiї чи Ревiзора, з 01.05.2016р., припинити повноваження: Член ревiзiйної комiсiї: Южека Валентина Iллiвна (паспорт НС 980910 виданий Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi 20.04.2001р.) володiє часткою в статутному капiталi 0.1945%. Перебувала на посадi 5 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2016Припинено повноваженняЧлен ревiзiйної комiсiї Насонова Людмила Олександрiвна НС, 741192, 27.12.1999, Смiляським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi0.3891
Зміст інформації:
В зв’язку з прийнятими черговими загальними зборами акцiонерiв рiшеннями (протокол № 1/2016 вiд 20.04.2016р.) (якi набирають чинностi з 01.05.2016р.) щодо змiни типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО на ПРИВАТНЕ та затвердження нової редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМIЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17128», яка не передбачає в Товариствi органу контролю - Ревiзiйної комiсiї чи Ревiзора, з 01.05.2016р., припинити повноваження: Член ревiзiйної комiсiї: Насонова Людмила Олександрiвна (паспорт НС 741192 виданий Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi 27.12.1999р.) володiє часткою в статутному капiталi 0.3891%. Перебувала на посадi 5р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.