ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128»

Код за ЄДРПОУ: 03115436
Телефон: (04733) 4-20-83 , 2-06-63
e-mail: smela_atp@ukr.net ; info@smelatp17128.pat.ua
Юридична адреса: 20700, Україна, Черкаська область, місто Сміла, вулиця В.Гордієнко, будинок 108
 
Дата розміщення: 25.04.2014

Особлива інформація на 24.04.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПрипинено повноваженняДиректорДаценко Петро Iвановичд/н, д/н, д/н9.57
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради (протокол №5 вiд 24.04.2014р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень з 24.04.2014р. припинено повноваження: Директор: Даценко Петро Iванович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 9.57%. Перебував на посадi 3р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нПрипинено повноваженняГолова Наглядової радиСкирчук Володимир Юрiйовичд/н, д/н, д/н3.47
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 24.04.2014р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень з 24.04.2014р. припинено повноваження: Голова Наглядової ради: Скирчук Володимир Юрiйович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 3.47%. Перебував на посадi 3р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Наглядової радиКохась Петро Iвановичд/н, д/н, д/н0.78
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 24.04.2014р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень з 24.04.2014р. припинено повноваження: Член Наглядової ради: Кохась Петро Iванович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0,78%. Перебував на посадi 3р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Наглядової радиЧеркас Тетяна Миколаївна д/н, д/н, д/н0.55
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 24.04.2014р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень з 24.04.2014р. припинено повноваження: Член Наглядової ради: Черкас Тетяна Миколаївна . Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0,55%. Перебувала на посадi 3р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нПрипинено повноваженняГолова ревiзiйної комiсiї Шафорост Микола Iвановичд/н, д/н, д/н0.2
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 24.04.2014р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень з 24.04.2014р. припинено повноваження: Голова ревiзiйної комiсiї: Шафорост Микола Iванович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0,2%. Перебував на посадi 3р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нПрипинено повноваженняЧлен ревiзiйної комiсiї Южека Валентина Iллiвнад/н, д/н, д/н0.19
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 24.04.2014р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень з 24.04.2014р. припинено повноваження: Член ревiзiйної комiсiї: Южека Валентина Iллiвна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0,19%. Перебувала на посадi 3р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нПрипинено повноваженняЧлен ревiзiйної комiсiї Насонова Людмила Олександрiвна д/н, д/н, д/н0.39
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 24.04.2014р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень з 24.04.2014р. припинено повноваження: Член ревiзiйної комiсiї: Насонова Людмила Олександрiвна . Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0,39%. Перебувала на посадi 3р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нОбраноДиректорДаценко Петро Iванович д/н, д/н, д/н9.57
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради (протокол №5 вiд 24.04.2014р.) з 24.04.2014р. обрано: Директор: Даценко Петро Iванович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 9,57% та акцiями емiтента 492176шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нОбраноГолова Наглядової радиСкирчук Володимир Юрiйовичд/н, д/н, д/н3.47
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2014р. (протокол №1/2014 вiд 24.04.2014р.) та рiшенням Наглядової ради (протокол №5 вiд 24.04.2014р.) з 24.04.2014р. обрано: Голова Наглядової ради: Скирчук Володимир Юрiйович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 3,47% та акцiями емiтента 178150шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Заступник директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нОбраноЧлен Наглядової радиКохась Петро Iванович д/н, д/н, д/н0.78
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2014р. (протокол №1/2014 вiд 24.04.2014р.) з 24.04.2014р. обрано: Член Наглядової ради: Кохась Петро Iванович . Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0,78% та акцiями емiтента 40000шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Водiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нОбраноЧлен Наглядової радиЧеркас Тетяна Миколаївна д/н, д/н, д/н0.55
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2014р. (протокол №1/2014 вiд 24.04.2014р.) з 24.04.2014р. обрано: Член Наглядової ради: Черкас Тетяни Миколаївна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0,55% та акцiями емiтента 28375шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Завiдуюча касами. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нОбраноГолова ревiзiйної комiсiї Шафорост Микола Iвановичд/н, д/н, д/н0.2
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2014р. (протокол №1/2014 вiд 24.04.2014р.) з 24.04.2014р. обрано: Голова ревiзiйної комiсiї : Шафорост Микола Iвановича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0,2% та акцiями емiтента 10111шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Начальник вiддiлу охорони та безпеки працi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нОбраноЧлен ревiзiйної комiсiїЮжека Валентина Iллiвна д/н, д/н, д/н0.19
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2014р. (протокол №1/2014 вiд 24.04.2014р.) з 24.04.2014р. обрано: Член ревiзiйної комiсiї: Южека Валентина Iллiвна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0,19% та акцiями емiтента 10000шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Диспетчер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нОбраноЧлен ревiзiйної комiсiїНасонова Людмила Олександрiвна д/н, д/н, д/н0.39
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2014р. (протокол №1/2014 вiд 24.04.2014р.) з 24.04.2014р. обрано: Член ревiзiйної комiсiї : Насонова Людмила Олександрiвна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0,39% та акцiями емiтента 20000шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Оператор заправних станцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.